پارتوا - المانهای شهری ، نمادهای زندگی اند . - مقالات: از خاستگاه به خواستگاه


چـــرا پــــــارتوا ؟

فهرست
آمار سایت
ماهی سنگی شهرستان ساری با 16 تن سنگ مرمریت در بلوار فرح آباد نصب گردید. نوش نگاه شهروند فرهیخته
اخبار و رویداد ها ...

برای من و تو
دو نماد گفتگو و کتاب

نماد گفتگو

پرنده ای با نگاه معصومانه روی زانویی که فرمی با « سردرخود فرو بُردگی»  نشسته، به گفتگویی تاریخی دست زده که زبان و بیانی فلسفی مدل دیالوگی آنهاست.

می پرسد چه شده؟ می گوید:  با من حرف بزن، حیرت زبان­سوزت را بُگشا‍‍ و از ایمان متحیرانه سخن بگو،

که من رازدان تواَم.

تصاویر سایت: gotogoo.jpg

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

نماد کتاب سنگی

کتاب، پیمان نامه انسان با تاریخ است. صفای روح انسان با کتاب، انس ناپیدا خواهد داشت. باید کتاب در بستر نگاه شهروندان، نماد شود تا آفتاب اندیشگی هر لحظه در فضای شهر تابانده شود. ضرورت تابش کتاب در شهر همانند اکسیژن حیات آفرین است.

تصاویر سایت: ketab.jpg

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Site

خــاص

کوتاه سخن

هنـــر ، آنچه را دیدنی است باز تولید نمی کند ، بل آنچه را نادیدنی است دیدنی می کند . (پل کله paul klee ) نقاش آلمانی - سوئیسی

ورود
نام کاربری

کلمه رمزاگر کلمه رمز خود را فراموش کرده اید
برای درخواست یک کلمه رمز جدید اینجا را کلیک کنید.